Miljömål

Hotel Statt i Katrineholm AB är ett företag som grundar sig på familjekänsla. Vi är rädda om varandra och därigenom rädda om vår omgivning och värnar om miljön för såväl gäster som våra medarbetare. Vår ambition är att begränsa negativ miljöpåverkan i vårt arbete, och de beslut som vi tar i verksamheten ska präglas vara i beaktande av miljö- och hälsa.

GREEN KEY

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och  turistbranschen med fler än 3000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global. Hållbart är viktigt!

VÅRA ÅTAGANDEN

Här är exempel på våra åtaganden:

 • Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
 • Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
 • Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers
 • Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
 • Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
 • Vi jobbar mot minskat matsvinn.
 • Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

 • Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt
 • Använd din handduk en extra dag.
 • Vi byter dina lakan efter tre nätter. Meddela oss om du önskar byte av lakan mer sällan.
 • Häng ut dörrhängaren om rummet inte behöver städas varje dag om du stannar flera nätter.
 • Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur
 • Undvik att kasta mat genom att t.ex. inte ta mer mat än du orkar äta upp.
 • Res kollektivt eller hyr en av våra cyklar.
Translate »