OM HOTEL STATT

Hotel Statt i Katrineholm är det stora – lilla hotellet. Vi har 92 hotellrum, två restauranger och festvåning samt 7 konferenslokaler i samma byggnad. Vi driver även Stora Djulö Herrgård och konferenscenter Safiren som har kapacitet för de större konferenserna, banketterna och mässorna. I och med detta har vi otroliga möjligheter att ta emot beställningar av alla de slag.

Företaget har 35 fastanställda medarbetare och sysselsätter många extraarbetare som arbetar vid större beställningar – tillsammans är vi ett stort gäng Stattister!

Vi har stor erfarenhet av alla sorters restaurangbeställningar – stora som små – catering, bröllop, restaurangtält… ja, vi har gjort det mesta och är bra på det vi gör.

När det gäller hotell och konferenser så är vi kända för vår smidiga logistik på Safiren där det knappt märks att 300 personer fikar samtidigt. Vi utmärker oss också för vår personliga service och drivet att ingenting är omöjligt, det SKA gå.

Varmt välkommen till oss på Hotel Statt, Safiren och Stora Djulö Herrgård!

VÅR HISTORIA

Från år 1863 fram till år 1914 låg på denna tomt Katrineholms gästgiveri- och diligensstation. Fastigheten inköptes år 1914 av AB Stadshuset och den gamla byggnaden revs eller flyttades.

Den nuvarande byggnaden (från början också kallad Stadshuset) uppfördes åren 1914 – 1915 och invigdes den 12 januari 1916. Arkitekt var Verner Northun, Norrköping, som tidigare hade ritat Kullbergska huset – vårt grannhus.

Byggherre var AB Stadshuset, som bildats av ingenjörerna Olof Kullberg-Mayer och Roland Wengström. Verkställande direktör var kassör Nils Hedberg hos Kullberg & Co. Entreprenör var byggmästaren C.V. Andersson eller August Eriksson.

Byggnaden inrymde lokaler för hotell, restaurang, ölkafé, Södermanlands Enskilda Bank, tandläkar- och läkarmottagning samt privatbostäder. Den förste läkaren var dåvarande municipalläkaren Dr Carl Ellwyn, senare överläkare på Kullbergska sjukhuset. Serveringslokalerna, terummet, traktörstugan och matsalen hade väggdekorationer utförda av konstnären Carl Forslund och i festvåningen hängde redan då den stora kristallkronan alltjämt finns kvar. Redan år 1918 köpte Katrineholms stad in hotellet för 400.000 kr och fastigheten har sedan huvudsakligen varit kommunens ägo men drivits av olika källarmästare.

På 1940-talet övertogs verksamheten av Östra Sveriges Allmänna Restaurangaktiebolag (ÖSARA, senare SARA) som innehade rörelsen till 1978. De började planera för en utökning av de 25-tal rum som fanns, men samarbetet med kommunen upphörde och istället tog en annan arrendator över hotellet. Den nya arrendatorn verkställde planerna för utbyggnad och gjorde 1981 i ordning 65 rum i byggnaden intill (Strykjärnet).

Några turbulenta år följde med byten av arrendatorer och ekonomiska svårigheter.
1999 tog Hotel Hus Sweden över verksamheten och köpte då loss huset från kommunen, samma bolag som driver verksamheten idag under Tomas Thors ledning. Idag har hotellet 92 hotellrum, 8 konferenslokaler och pub/restaurang.
Öster om stadshotellet låg Strykjärnet, en byggnad som uppfördes år 1901 av August Kullberg. På denna plats låg tidigare källarmästare Finlöfs svingård kallad Nassau, som brann ned vid en berömd eldsvåda den 22 juni 1900.
Byggnaden köptes av SJ 1907 för att inhysa övernattande personal, men revs år 1979 för att bereda plats för en tillbyggnad av hotellet. Denna byggnad har fortfarande samma avsmalnande form som det ursprungliga Strykjärnet och har en konferenslokal som bär samma namn.

Källa:  Hjelmbergs Katrineholmsböcker, Katrineholm del II utgiven av Katrineholms Kommun samt historik från Hotel Statt i Katrineholm AB.

Translate »