Vi är miljömärkta med Green Key

Du har valt ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Green Keys internationella sida.
Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. På så vis bidrar du som gäst att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

VÅRA ÅTAGANDEN
Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Här är exempel på våra åtaganden:

• Vi använder energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation.
• Vi har vidtagit åtgärder för att reducera vattenförbrukningen.
• Vi källsorterar och återvinner vårt och gästernas avfall.
• Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
• Våra gäster erbjuds vegetariska och ekologiska alternativ.
• Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inom området.
• Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årliga mål.

VILL DU HJÄLPA OSS?
Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, så här kan du bidra:

• Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt dig.
• Ta kortare duschar och använd din handduk en extra dag.
• Meddela oss att rummet inte behöver städas varje dag om du stannar flera nätter.
• Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur eluttag.
• Drick kranvatten istället för flaskvatten.
• Välj vegetariska och ekologiska alternativ i restaurangen.
• Res med miljövänligare transportmedel som tåg, buss och cykel, eller gå till fots.
Ge oss gärna förslag kring hur vi kan förbättra vårt miljöarbete. Din åsikt är viktig för oss.

OM GREEN KEY
Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.
Idag finns över 150 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och flera stora kedjor är anslutna till märkningen. Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.